Jakub Walicki

Interesuję się filozofią hermeneutyczną i sceptycyzmem. Moja praca doktorska dotyczy interpretacjonizmu Güntera Abla i Hansa Lenka.

Wykształcenie filozoficzne:

 • Uniwersytet Wrocławski (2012-2021)
 • Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie (2017)
 • Uniwersytet Erazma w Rotterdamie (2014-2015)

Publikacje akademickie:

 1. Umiarkowana obrona sceptycyzmu (2021)
 2. Idealizm transcendentalny Immanuela Kanta a doświadczenie drugiego człowieka (2020)
 3. W nieprzychylnym ciele (2019)
 4. Sens ofiary. Próba interpretacji znaczenia poświęcenia w filozofii Jana Patočki (2019)
 5. W świecie wartości moralnych – między zawiłością a prostotą (2019)
 6. Dostatek czasu. Wydłużenie ludzkiego życia z perspektywy Heideggera (2018)
 7. Majeutyka bez Sokratesa. Żywioł dyskusji a przypadkowość przekonań (2018)

Prowadzone zajęcia:

 • Filozofia z etyką (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Studium Prospectus, 2019-2020)
 • Filozofia hermeneutyczna (Instytut filozofii UWr, 2019/20)
 • Historia filozofii XIX/XX wieku (Instytut Filozofii UWr, 2019/20)
 • Historia filozofii (Instytut Filozofii UWr, 2018/19)